סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1402

24
7
1
4
57
16
9
4
3
98
8
4
3
76
1
2
4
86
13
4
8
5
91