סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1404

5
4
7
8
8
46
13
86
1
23
9
4
35
2
69
71
92
3
4
5
7
5