סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1405

7
5
89
4
1
5
35
12
5
1
4
3
7
1
7
2
41
62
2
6
5
83
4
1