סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1406

53
8
24
1
35
8
7
93
61
8
7
32
41
8
7
92
3
43
6
62