סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1407

8
46
953
4
7
5
87
79
4
56
9
16
13
9
4
3
648
21
9