סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1409

97
3
6
35
23
6
4
761
2
75
8
837
8
5
46
71
3
5
18