סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1410

5
16
6
2
8
3
57
4
91
2
5
426
1
2
78
4
53
6
9
9
8
46
2