סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1411

24
1
9
69
5
9
42
4
7
936
7
541
7
1
69
1
1
28
4
1
98