סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1412

5
1
67
49
8
1
4
1
78
46
8
2
72
16
3
5
2
6
15
89
2
6