סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1413

7
1
4
96
8
98
4
3
3
6
869
4
275
5
1
8
2
61
9
18
2
2
9