סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1414

5
1
62
6
32
7
1
5
5
83
6
6
9
3
91
4
3
7
4
81
3
72
6
9