סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1415

38
96
78
5
62
531
6
9
8
4
5
4
5
316
75
3
69
18
67