סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1418

5
2
1
24
6
5
5
9
9
23
1
12
35
7
54
9
6
9
2
1
57
8
4
3