סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1420

1
563
29
8
7
3
59
1
3
9
9
8
2
7
9
62
1
3
9
84
162
3