סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1421

9
3
94
25
5
2
87
6
4
37
7
4
41
6
9
21
4
8
93
82
6
5