סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1422

9
3
4
243
6
7
45
2
3
4
9
7
3
2
3
1
7
45
6
6
982
3
8
5