סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1423

1
2
9
86
41
9
82
369
65
8
39
745
38
7
23
49
9
6
2