סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1425

56
97
4
74
2
8
94
16
5
36
2
16
27
9
7
34
4
75
69