סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1426

7
9
6
13
4
1
26
5
14
73
1
8
78
35
2
35
7
2
26
9
5
8