סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1427

5
6
13
2
6
89
3
45
82
26
89
61
35
4
96
2
5
17
9
4