סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1428

6
8
5
9
63
1
45
7
9
6
3
83
12
4
1
6
1
23
4
57
4
1
6
9