סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1429

1
38
4
25
76
5
8
2
7
5
16
15
4
3
4
6
8
37
24
9
62
7