סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1430

7
6
62
85
5
6
1
45
9
6
12
57
8
2
39
9
7
6
16
94
5
3