סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1431

1
8
73
429
73
5
63
45
7
1
32
58
5
62
641
29
9
3