סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1433

54
71
2
6
4
5
9
9
52
36
743
12
96
4
2
7
9
3
8
25
71