סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1434

2
4
65
7
56
98
7
5
63
59
27
13
4
5
81
27
9
12
5
3