סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1436

7
4
8
92
7
5
2
16
7
842
4
6
3
583
4
52
6
9
7
63
3
9
7