סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1440

94
3
61
5
79
52
9
1
7
24
6
91
7
4
2
85
35
1
26
7
94