סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1441

1
5
68
9
3
2
3
169
6
9
5
41
3
9
8
389
5
2
4
1
95
5
6