סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1443

7
89
9
2
4
6
4
1
98
34
56
24
51
73
1
2
5
4
5
7
59
1