סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1444

64
8
7
2
5
1
14
3
5
3
4
4
85
7
3
4
6
5
27
7
8
3
8
6
72