סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1448

61
3
5
1
28
7
5
3
19
6
35
2
97
9
81
2
5
3
39
7
8
1
72