סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1450

46
2
97
37
48
95
84
5
3
1
6
83
32
45
61
12
5
74