סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1454

3
95
26
49
3
3
1
3
1
14
628
39
6
2
3
4
5
86
84
29
5