סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1455

92
5
5
29
4
41
6
98
728
954
85
1
23
4
53
9
9
17