סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1456

64
7
57
8
98
1
5
51
7
3
91
6
8
37
8
6
97
9
41
4
86