סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1457

4
35
79
32
3
2
89
1
4
9
53
8
7
2
59
2
6
46
71
45
9