סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1458

4
5
16
1
42
9
3
8
9
37
8
7
9
5
1
86
7
5
7
8
92
6
63
9
7