סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1460

75
64
3
93
2
8
6
6
84
12
41
73
8
1
8
3
47
4
76
98