סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1462

25
3
6
4
52
791
4
9
6
7
8
9
2
7
8
5
4
617
37
1
5
5
38