סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1463

1
7
17
4
92
54
3
8
8
93
5
4
67
5
7
8
59
31
4
67
8
2