סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1465

271
132
8
6
6
5
83
6
5
3
1
5
2
7
52
3
6
3
1
294
691