סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1467

946
5
8
8
7
17
2
5
1
6
75
8
24
9
7
3
7
68
1
9
5
3
742