סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1468

87
6
2
84
6
3
512
9
9
98
52
1
4
791
2
5
43
7
2
18