סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1469

9
21
56
79
3
2
6
78
4
53
86
4
97
7
3
1
98
21
31
4