סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1471

2
73
89
2
2
71
5
63
9
8
2
5
1
8
37
4
12
7
9
54
61
9