סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1473

19
4
46
81
39
6
5
83
8
621
4
25
9
7
64
37
12
5
37