סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1474

2
61
54
9
83
7
71
8
18
95
62
8
49
7
48
2
46
95
8