סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1475

5
8
41
4
5
8
2
96
2
4
9
38
7
54
6
3
1
96
7
3
5
2
45
7
9