סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1476

13
8
76
9
2
4
1
85
2
31
579
48
1
48
9
1
2
5
17
8
39